Alle kosten bij de aankoop van een woning

Alle kosten bij de aankoop van een woning (infographic)

5 minuten lezen

Léa Léonard 👩🏻‍💻

Léa Léonard 👩🏻‍💻

Specialist in het ontcijferen van vastgoedtermen

We lijsten hier alle kosten op die je kan tegenkomen tijdens de aankoop van een huis of appartement!

De aankoop van een huis of appartement is een heel spannend moment voor jou en je gezin. Daarnaast is het ook voor je spaarpotje nagelbijten: zullen er verborgen kosten naar voren komen, en heb je alles in rekening gebracht? We lijsten hier alle kosten op die je kan tegenkomen tijdens de aankoop van een huis of appartement!

Kosten bij de aankoop

Registratierechten

Dit is een door de gewesten opgelegde belasting op de aankoop van een woning of bouwgrond. In Vlaanderen is dit 3% (de registratierechten). Wanneer je je eerste woning aankoopt bestaat er een voorkeurtarief. In het Brussels en Waals Gewest bedragen de registratierechten 12,5%.

Deze registratierechten kunnen verminderd worden onder verschillende voorwaarden!

Voor een enige eigen ‘bescheiden’ woning kan je een extra korting op de registratiebelasting krijgen. Het gaat om een huis of appartement met een maximale aankoopprijs van 200.000 euro. Voor woningen in 16 kernsteden - waaronder Antwerpen, Gent en Leuven - of de Vlaamse Rand rond Brussel ligt het plafond op 220.000 euro.

Notariskosten

De notaris die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van het dossier en het acteren van de aankoop van het pand ontvangt honoraria voor zijn werk. Dat bedrag wordt bij Koninklijk Besluit vastgelegd en is dus identiek voor alle notarissen in België. Aan deze erelonen moeten nog andere kosten worden toegevoegd, die samen de notariskosten worden genoemd.

Welk kosten horen bij de aankoop van een woning ?
Welk kosten horen bij de aankoop van een woning ?

Honoraria voor de hypothecaire lening

De meeste kopers zullen gebruik maken van een hypothecair krediet voor de aankoop van hun woning. Deze transactie is ook onderhevig aan een notariële akte. Ook dit proces brengt dus kosten met zich mee:  

  • De hypotheekkosten, notariskosten en aktekosten.

  • De rente, berekend op basis van het door de kredietinstelling toegekende tarief en de risicopremie van de koper.  

  • Een kredietverzekering wordt afgesloten om het nog verschuldigde kapitaal te dekken, in geval de kredietnemer overlijdt voordat de lening volledig is terugbetaald (de schuldsaldoverzekering).

  • Tot slot hebben we nog de taxatiekosten, dit zijn de kosten voor de schatting van de waarde je toekomstige woning. Zonder deze schatting is de bank vaak niet bereid om de lening goed te keuren. Vanaf januari 2022 is deze schatting zelfs verplicht.

De kosten van (eventuele) werkzaamheden

Het kan gebeuren dat er nog kleine, onverwachte kosten ontstaan wanneer je intrekt in je nieuwe thuis. Om dit te vermijden is het belangrijk om als kandidaat-koper het pand grondig te onderzoeken vóór de aankoop, om verrassingen te vermijden en om de kosten goed in te schatten. Daarnaast kan je als eigenaar ervoor kiezen je woning te renoveren om de waarde te verhogen of voor je eigen comfort.

Jaarlijkse kosten voor de eigenaar

De lijst van kosten eindigt niet na de aankoop! De nieuwe eigenaar zal nog een aantal jaarlijkse kosten voor zijn rekening moeten nemen:

Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het kadastrale inkomen van het pand. Het percentage van de onroerende voorheffing varieert naargelang het gewest en de gemeente waar het pand zich bevindt. Zo hebben provincies, agglomeraties en gemeenten het recht om deze basisbelasting te verhogen met opcentiemen. Met deze tool van de Vlaamse overheid kan je de onroerende voorheffing berekenen.

Verzekeringen

Het is niet verplicht om in België een verzekering af te sluiten voor je woning, maar het wordt wel sterk aanbevolen. Naast de hierboven vermelde schuldsaldoverzekering is er ook de woningverzekering (vaak de brandverzekering genoemd), die de koper beschermt bij een schadegeval zoals brand, overstromingen, diefstal, ...

Vergelijk de kosten en franchises voor de verzekeringen goed! Deze kunnen van instelling tot instelling sterk verschillen.

Kredietinstellingen bieden kredietnemers soms de mogelijkheid om de rente van hun hypotheek te verlagen indien zij een woningverzekering afsluiten bij hen.

Onderhoudskosten

De waarde van je woning wordt sterk bepaald door je onderhoud ervan. Denk aan kleine herstellingen of werkzaamheden na eventuele schade, maar ook de onderhoud van de warmteketel, bijvoorbeeld. We raden je aan jaarlijks een klein bedrag opzij te zetten voor herstellingswerken.

Kosten van mede-eigendom

Dit is enkel van toepassing voor de eigenaar van een appartement in een gebouw met meerdere units. Die moet namelijk de onderhoudskosten van het gebouw meebetalen. Deze omvatten de schoonmaak van de gebouwen, het liftonderhoud, de gemeenschappelijke energiekosten, ... Daar horen ook de grote herstellingswerken (gevel, dak, lift....) bij. Hiervoor worden reservefondsen opgericht en gefinancierd door een jaarlijks bijdrage. Ook de syndicus van het gebouw wordt vergoed met deze bijdrage.

Specifieke kosten bij de aankoop van nieuwbouw

Btw op aankoop

Je betaalt enkel btw op het constructiegedeelte van je nieuwbouwwoning Deze bedraagt meestal 21%. Er bestaan echter heel wat manieren om gunstigere belastingheffing te verkrijgen. Op het gronddeel betaal je 12,5% registratierechten.

De kosten van de basisakte

Ook dit is enkel van toepassing voor de eigenaar van een appartement in een gebouw met verschillende units. Alle eigenaars betalen samen voor de oprichting van de basisakte van het gebouw. In deze akte worden de rechten en plichten van elke eigenaar opgenomen, alsook het reglement van mede-eigendom. Samen vormen deze de statuten van het gebouw. De basisakte bevat een nauwkeurige beschrijving van de privatieve delen van elk appartement, evenals het aantal eenheden in de gemeenschappelijke delen die daaraan verbonden zijn.

Aansluitingskosten

Een essentiële stap bij de aankoop van een woning, is de aansluiting van de verschillende nutsvoorzieningen (water, gas, elektriciteit, internet). Dit brengt kosten met zich mee, die opnieuw voor rekening van de koper zijn.

Op zoek naar een woning?

Ontdek ons aanbod

Verder lezen?