Wat is het jaarlijkse kostenpercentage (JKP)?

Wat is het jaarlijkse kostenpercentage (JKP)?

3 minuten lezen

Léa Léonard 👩🏻‍💻

Léa Léonard 👩🏻‍💻

Specialist in het ontcijferen van vastgoedtermen

Geen paniek! we vertellen je alles...

Bij het aanvragen van een hypothecaire lening spreekt men vaak over het JKP, of het jaarlijks kostenpercentage. Dat percentage zijn niet alleen de interesten
die aan de bank verschuldigd zijn, maar ook alle onkosten die aan het krediet
verbonden zijn.

Waarvoor dient het JKP?

De bank moet deze verschillende kosten verplicht omzetten in een jaarlijks percentage zodat jij als eindgebruiker leningen vlotter met elkaar vergelijken.

De kredietgever mag naast het JKP geen extra kosten aanrekenen.

Wat omvat het JKP?

 • De verschuldigde interesten;

 • De dossierkosten;

 • De notariskosten, waaronder de registratiekosten van de lening, de
  registratiekosten van het hypothecaire krediet en diverse aktekosten;

 • De verschuldigde premies voor de brandverzekering en de verzekering voor
  de uitstaande lening. Dit enkel wanneer de kredietnemer deze verzekeringen afsluit bij dezelfde instelling als zijn lening.

Je bent vrij om te kiezen bij welke instelling je de nodige verzekeringen afsluit.

Reken even mee

Een voorbeeld: Dit is een berekening van het verschuldigde bedrag en van het jaarlijkse kostenpercentage voor een hypothecaire lening van €150.000 over 20 jaar, m.a.w. 240 vaste afbetalingen van €760,82 tegen een vaste rentevoet van 2,05%.

 • De verschuldigde interesten bedragen €32.596,80;

 • De dossierkosten zijn een vast bedrag van €350 euro;

 • De notariskosten zijn de registratiekosten van de lening van €1.575, de
  registratiekosten van het hypothecaire krediet van €682,5 en de diverse aktekosten van €1.370,50, gebaseerd op een garantiebedrag dat
  overeenkomt met het geleende bedrag;

 • De maandelijkse premie voor de brandverzekering hangt af van de woning en de kenmerken ervan: huis of appartement, aantal kamers en de ligging;

 • De maandelijkse premie voor de verzekering op de uitstaande lening (ook wel levensverzekering genoemd): Om dit bedrag te berekenen, wordt rekening gehouden met de volgende criteria: leeftijd van de leningnemer(s) op datum van de ondertekening van het krediet, het feit of ze al dan niet rokers zijn en hun BMI. De premies van koppels zijn beperkt tot 2/3 van de looptijd van het krediet en dekken samen 150% van het geleende bedrag

Op het einde van de berekening is het totale verschuldigde bedrag €182.596,80, ofwel 240 maandelijkse afbetalingen van €760,82, wat overeenkomt met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 2,69%.

Het verschil tussen de jaarlijkse interest en het JKP is hier 0,64%.

Leningen met elkaar vergelijken

Het JKP is dus erg nuttig want het staat toe om leningen van verschillende banken met elkaar te vergelijken. Toch mag men niet blind kiezen voor het laagste JKP, want dit cijfer kan soms opzettelijk laag gehouden worden of bepaalde onkosten verbergen:

 • Zo zal een krediet met variabele rentevoet altijd een lager JKP hebben dan
  een krediet met vaste rentevoet, maar dit kan stijgen.

 • Een laag JKP kan ook het gevolg zijn van niet-verplichte nevenkosten. Omdat dit product geen deel uitmaakt van het verplichte pakket, mogen de kosten ervan niet in het JKP worden opgenomen, maar toch moeten ze worden betaald.

Uiteindelijk kan dus een JKP van 2,5% interessanter zijn dan een van 2%. Vergelijk dus goed!

Zeker als dit eerste percentage een interessante verzekering omvat terwijl het tweede gekoppeld is aan een dure, niet-verplichte verzekering. Het loont om voorzichtig te zijn en een reeks berekeningen uit te voeren op basis van ALLE kosten en toekomstige betalingen, deze keer in euro, om alle opties te kunnen vergelijken.

Vastgoedadvies nodig ?

Neem contact op met je lokale We Invest kantoor.

Verder lezen?