Verhoging van de onroerende voorheffing: hoe, hoeveel, waarom?

3 minuten lezen

Laureline Bragard ✍️

Laureline Bragard ✍️

Vastgoedexperte in Brussel

Elk jaar moeten Belgische huiseigenaren een belasting betalen op hun eigendom, bekend als de onroerende voorheffing. Dit jaar zal deze belasting aanzienlijk stijgen, afhankelijk van de locatie van het onroerend goed. Dat komt door de indexatie van het kadastraal inkomen.

Wat is de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een gewestelijke belasting gebaseerd op het kadastraal inkomen (KI) van een eigendom. Dit is een theoretisch bedrag dat overeenkomt met de netto maandelijkse huur die je zou krijgen door de woning te verhuren. Het gaat dus om een fictief bedrag.

Het uiteindelijke bedrag van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het kadastrale inkomen, een indexeringscoëfficiënt, opcentiemen en eventuele aftrekposten. Deze laatste twee zijn afhankelijk van de gemeente waarin je pand zich bevindt.

De belasting is niet alleen geldig voor de eigenaar van een pand, maar ook voor vruchtgebruikers en opstalgevers ervan.

Hoe hoog is de stijging van de onroerende voorheffing?

Het kadastraal inkomen wordt elk jaar geïndexeerd. Dat wil zeggen dat hij de stijging (of daling) van de consumentenprijzen gewoon volgt (de inflatie). Zoals je weet kennen we momenteel een hoge inflatie. Dat zorgt voor een hoog indexeringscoëfficiënt voor het kadastraal inkomen van 9,6% voor alle woningen.

Daarnaast kunnen ook verschillende provinciale en gemeentelijke belastingen de eindfactuur verhogen. Dit doen ze door hun deel van de belasting (de opcentiemen) te verhogen. Vooral in het Brusselse gewest zal deze verhoging aanzienlijk zijn: in totaal 13 Belgische gemeenten verhogen dit jaar hun aanvullende tarieven, waaronder 8 Brusselse gemeenten.

Waarom een verhoging van de onroerende voorheffing?

Dat kadastraal inkomen is lang geleden vastgesteld, op 1 januari 1975 om precies te zijn. In plaats van het elk jaar opnieuw vast te zetten, wordt dit referentiebedrag elk jaar geïndexeerd. Het volgt dus de inflatie en de bredere economie.

Het is ook mogelijk dat je kadastraal inkomen (en dus je onroerende voorheffing) naar boven wordt herzien als je grote renovatiewerken aan je woning uitvoert. Je moet deze werken aangeven bij de Federale Overheidsdienst Financiën om je kadastraal inkomen te kunnen herzien. Deze aangifte moet binnen 30 dagen na voltooiing van de werkzaamheden worden gedaan met behulp van formulier 43B. De exacte procedure vind je op deze website. Niet-aangifte kan leiden tot een administratieve boete of zelfs een strafrechtelijke sanctie.

Energiebesparende investeringen hebben geen invloed op het kadastrale inkomen. Als je bijvoorbeeld zonnepanelen, een zonneboiler of een warmtepomp installeert, als je je dak isoleert, als je je ramen of je verwarmingsketel vervangt door energiezuinigere oplossingen, of als je je huis omvormt tot een passiefhuis, heeft dit in principe geen invloed op het kadastraal inkomen. Integendeel, een ingrijpende energierenovatie kan je zelfs recht geven op een vermindering van de onroerende voorheffing.

Tot slot kan een verhoging van de roerende voorheffing ook gekoppeld zijn aan de afschaffing van een tijdelijke vermindering waarvoor je in aanmerking kwam, zoals onder andere één of meer kinderen, een gehandicapte of een persoon ten laste.

Anderzijds kennen sommige gemeenten bepaalde premies of verminderingen toe. Die opnieuw het eindbedrag kunnen beïnvloeden.

Hoe vind ik het kadastraal inkomen van mijn pand?

Het KI kan op verschillende plaatsen worden gevonden:

  • In de koopakte van het pand.

  • In het uittreksel van het Kadaster, in het geval van nieuwbouw of na een ingrijpende verbouwing.

  • Op je aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing en de personenbelasting.

  • Op de website van het Vlaams Gewest.

  • Op de MyMinfin-website van de Federale Overheidsdienst Financiën, door te klikken op "Mijn huis" en vervolgens op "Mijn vastgoedgegevens raadplegen".

Hoe bereken ik mijn roerende voorheffing?

Je kan je onroerende voorheffing berekenen of simuleren via website van je overheid:

Heb je vragen over vastgoed? Laat ze niet onbeantwoord!

Laat je begeleiden door een lokale expert